Så arbetar vi

Konstruktion och utveckling

Vi skräddarsyr varje automatikskåp efter kundens önskemål och säkerställer att det uppfyller internationella standarder. Parallellt arbetar vi med vidareutveckling av våra egna standardprodukter.

3d-vyer på några av våra produkter

Konstruktion

Vi kan offerera produkten enligt kundens ritning alternativt konstruera en ny produkt efter skriftlig eller muntlig beskrivning. I det senare fallet skapar vi erforderlig dokumentation såsom funktionsbeskrivningar, kretsscheman, kabeltabeller, fluidscheman, provningsinstruktioner etc.

Vi använder endast högkvalitativa komponenter från välkända leverantörer. Om kunden har krav på ett specifikt fabrikat anpassar vi oss efter det.

Vi arbetar i EPLAN P8 och Autocad Lt2013. Med konstruktionsprogrammet EPLAN kan vi erbjuda förstklassig och noggrann el-dokumentation. Vi kan skapa 3D-vyer som redan på offertstadiet visualiserar hur produkten kommer att se ut på ett realistiskt sätt och med EPLANs Pro Panel-modul kan vi enkelt överföra en håltagning till våra fleroperationsmaskiner.Resultat

B.O. Park och kunden skall vara överens om dokumentation och funktion innan produktionsstart.

Konstruktionsresultatet presenteras i det format som överenskommits, vanligtvis som pdf eller dwg.

Om kunden önskar validering innan serieproduktion startas kan produkten först utvärderas under normala driftsförhållanden.