Om AB B.O. Park

Våra certifieringar

Sedan 2007 är BO Park kvalitets- och miljöcertifierade av Det Norske Veritas. Det innebär att vi har regler och rutiner för att allt vårt arbete håller en viss nivå och standard.

Kvalitetsledningssystemet ger ett ramverk för att fokusera på kund- och produktkrav, processprestanda och effektivitet med betoning på ständiga förbättringar och objektiva utvärderingar. ISO 9001:2008 är den mest förekommande och globalt erkända standarden för att säkerställa kvalite för produkter och tjänster i kund/leverantörs-förhållanden.

Miljöledningssystemet ger organisationer ett ramverk för att få kontroll på lagar och för att förbättra miljöprestanda, inklusive identifiering av risker och möjligheter, analys, målsättning och mätning. ISO 14001 är den vanligaste och globalt erkända standarden för miljöledningssystem.


ISO 9001 ISO 14001 COL