Om AB B.O. Park

Verksamhetspolicy

AB B.O. Park konstruerar, utvecklar och tillverkar automatikutrustningar till pumpar, motorer och processer. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt uppfylla våra kunders krav, förväntningar och behov.

Detta betyder att vi inte bara levererar produkter/tjänster, utförda i rätt tid, till rätt pris, i rätt antal och med hög kvalité. Vi tänker också på framtida generationer och arbetar med att minimera miljöpåverkan i ett långsiktigt perspektiv.

Vi ser våra medarbetare och leverantörer som nyckelresurser för att uppnå största möjliga kundnytta. Vår arbetsplats skall genomsyras av demokratiska värderingar, alla ska behandlas rättvist.

Vår arbetsplats ska präglas av öppenhet, tydliga mål och gemensamt ansvar för såväl miljö och kvalitet som arbetsmiljö. Genom att arbeta med ständiga förbättringar engagerar vi oss dagligen i utvecklingen av organisationen. Vi vill förhindra ohälsa, olycksfall samt uppkomst av föroreningar.

Samhällets lagar och krav samt våra egna regelverk skall alltid följas. Varje levererad produkt skall kunna marknadsföra företaget. Vi eftersträvar, genom ett nära samarbete och en god dialog med både kunder och leverantörer, ömsesidig lönsamhet och långsiktiga relationer.

Bandhagen 2016-02-10
Leif Thalberg